St. Pauls Mar Thoma Syrian Church - Vashi

Lighted to Lighten

Mumbai Diocese Parishes

Mumbai Centre

Parish Vicar Address Telephone / e-Mail
Borivli MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Dadar MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Goregaon St. Peters XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Malad Bethel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Marol St. Stephens XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Mira - Bhayender St. Johns XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Nallasopara Jerusalem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Santacruz St. Thomas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Tharapur & Virar Chrystos MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Vasai (Basein Road) St. Thomas MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Navodaya Office / Colaba Salem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com

Navi Mumbai Centre

Parish Vicar Address Telephone / e-Mail
Chembur MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Kharghar St. Thomas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Mulund North Bombay XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Nerul Immanuel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Panvel St. Peters XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Sakinaka Trinity XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Vashi St. Pauls XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Vikhroli MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com

Kalyan Centre

Parish Vicar Address Telephone / e-Mail
Ambernath Jerusalem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Dombivli Ebenezer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Kalyan (E) St. Andrews XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Kalyan (W) MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Thane MTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Ulhasnagar St. James XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com
Wagle Estate St. Johns [Mumbai] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mob: 9999999999
   e-Mail: xxxxxxxx@domain.com